Sn%C3%ADmek1

Kdo byl nejvíce zmiňovaný mluvčí českých univerzit?


V dnešní informační době je schopnost srozumitelně a efektivně komunikovat nezbytná pro organizace všech druhů. České univerzity v tomto ohledu nejsou výjimkou. O komunikaci mezi univerzitou a veřejností se zasluhují jejich tiskoví mluvčí, případně celá oddělení vztahu s veřejností. Ti mají za úkol informovat veřejnost i studenty o dění na univerzitě, ale taky budovat povědomí o studijních oborech a zlepšovat prestiž a reputaci dané univerzity. Toho dosahují především svou mediální aktivitou a tím, jak zajímavé a užitečné informace médiím poskytují.

V prvním čtvrtletí letošního roku byla v médiích nejčastěji zmiňována mluvčí Vysoké školy ekonomické v Praze Věra Koukalová. Byla zmíněna hned 116krát. Bylo tomu především pro kontroverzní vystupování děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka, k jehož incidentu jménem vysoké školy poskytla vyjádření. Připomeňme, že se jednalo o jeho účast na protivládní demonstraci na Václavském náměstí 11. března. Po skončení protestu se část demonstrujících vydala na pochod k Národnímu muzeu se záměrem z něj strhnout ukrajinskou vlajku. Právě mezi těmito lidmi byl spatřen i děkan Ševčík. Proti jeho vystupování se ohradila jak samotná univerzita, tak i vysokoškolští studenti.

Jako další často zmiňovaný tiskový mluvčí se prosadil mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot, kterého zmínila média 87krát. Mluvčí Sajbot se přitom o vysoký počet mediálních zmínek zasazuje dlouhodobě. Masarykova univerzita vydává průměrně deset tiskových zpráv měsíčně a informuje o netradičních tématech, například o založení univerzitního Tiktoku, výuce umělé inteligence či expedici na Antarktidu.

Třetí místo pak zaujala mluvčí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petra Svěráková, kterou média zmínila 74krát. Je tomu opět především pro vysokou aktivitu při vydávání tiskových zpráv na zajímavá témata. Přispívá tomu i koncept krátkých tiskových zpráv, které jsou svými pár větami úderné a čtivé.

Podívejte se, jak se v prvním čtvrtletí dařilo tiskovým mluvčím z dalších oborů.

Sn%C3%ADmek1 Sn%C3%ADmek2 Sn%C3%ADmek3 Sn%C3%ADmek4 Sn%C3%ADmek5 Sn%C3%ADmek6 Sn%C3%ADmek7