Shutterstock 256473613

Nový průzkum vyzdvihuje Facebook a YouTube jako klíčové zdroje v získávání nového obsahu.


Publikováno 20.9.2021 Andrew Hutchinson (https://www.socialmediatoday.com/news/new-report-shows-that-facebook-and-youtube-lead-the-way-as-key-sources-of-n/606877/)

Získávání informací ze sociálních sítí se za poslední dekádu stalo klíčovým aspektem. Toto tvrzení ovšem doprovází obvinění, že sociální média díky sdílení informací rozdělují společnost, zatímco aktivistické skupiny se snaží posílit dezinformace a překrucují informace ve svůj prospěch.

Je složité tvrdit, že nyní nejsme více politicky rozděleni, než tomu bylo před existencí sociálních sítí, ale skutečná příčina tohoto rozdělení je ještě méně jasná. Může za to jednodušší přístup k informacím, a/nebo větší prostor pro politiky oslovit lidi v kteroukoli dobu? Je to evoluce nového cyklu, kdy vidíme „storíčka“ objevovat a zase mizet během několika hodin? Nebo to mohou být média, která šíří vztek za účelem zvýšení jejich vlastních hodnocení tím, že se snaží při podávání zpráv zaujmout více stranický pohled?

Ve skutečnosti jde o kombinaci všech těchto aspektů – ale v jakémkoli smyslu hrají sociální sítě důležitou roli. A to je důvod, proč pravidelné zprávy ‘News Consumption Across Social Media’ od Pew Research jsou tak cenné k porozumění roviny moderních médií.

Tento týden Pew vydal poslední verzi zprávy z průzkumu, která se zaměřila na to, kolik Američanů se přes sociální sítě dostává k novému obsahu, a jaká je jejich role. Průzkumu se zúčastnilo 11 178 lidí napříč celými Spojenými státy, kteří poskytují dostatečný vzorek pro měření klíčových trendů a návyků.

V tomto článku se zaměříme na některé klíčové body z publikované studie Pew Research, kterou si můžete v originálním znění přečíst zde: https://www.pewresearch.org/journalism/2021/09/20/news-consumption-across-social-media-in-2021/?utm_source=adaptivemailer&utm_medium=email&utm_campaign=21-09-20%20social%20media%20news%20usage%20-%20general%20distro&org=982&lvl=100&ite=9034&lea=1930352&ctr=0&par=1&trk=

Prvním poznatkem ze studie je letošní pokles lidské důvěry k informacím ze sociálních sítí v porovnání s rokem 2020.

ANDY

Jak můžeme z grafu vyčíst, počet respondentů, kteří uvádějí, že informace ze sociálních sítí čerpají „často“ nebo „občas“, se oproti loňskému roku snížil o 5 % na letošních 48 %. Pokud bychom zahrnuli respondenty s odpovědí „zřídka“, měli bychom počet lidí čerpající alespoň nějaké informace ze sítí roven 67 %, což opět nestačí na loňských 71 %.

Navzdory tomuto poklesu lze vyčíst, že sociální sítě si stále udržují svůj vliv a jsou stále významné pro získávání nového obsahu. Co ale za tímto poklesem stojí? Znamená to, že více lidí je nyní více skeptických k příspěvkům, se kterými se na sociálních sítích setkají, a proto se obrací na alternativní zdroje, aby zůstali stále v obraze?

Pokud množství získávaných informací rozdělíme na jednotlivé platformy, Facebook a YouTube jsou ve vedoucí pozici, avšak ani tyto zdroje poklesu neunikly.

ANDY1

Minulý rok 36 % respondentů uvedlo, že pravidelně získávají informace na Facebooku. U platformy YouTube se jednalo o 23 %. V obou těchto případech se také jedná o úpadek s letošními 31 %, respektive 22 %. Twitter také zaznamenal mírný pokles s porovnáním s minulým rokem (o 2 %), Není ovšem žádným překvapením, že platforma TikTok se dočkala nárůstu o 3 % na celkových 6 %.

Těžko říci, jaký vliv má jednotlivá platforma vzhledem k tomu, jak malé rozdíly mezi jednotlivými sítěmi jsou. Na druhou stranu, TikTok zaznamenal 100% nárůst spotřeby obsahu na základě těchto statistik, což by z něj mohlo učinit stále důležitější prostředek pro komunikaci – obzvlášť pokud se snažíte oslovit mladší populaci.

Kromě toho Pew také poukazuje na fakt, že zejména Twitter slouží pro uživatele, kteří ho pravidelně používají, jako důležitý zpravodajský zdroj. „Pokud se podíváme na rozdělení jednotlivých sociálních sítí dle toho, kolik lidí z nich pravidelně získává informace, některé sítě se jeví jako více „zpravodajské“ i navzdory tomu, že mají celkově méně uživatelů. Například Twitter užívá 23 % dospělých Američanů, ale více než polovina (55 %) těchto uživatelů využívá síť pravidelně. Na druhou stranu, YouTube, ačkoli je hojně využívaný, naláká na získávání nových informací jen 30 % svých pravidelných návštěvníků,“ potvrzuje Pew.

ANDY2

Toto je poměrně klíčový a často přehlížený aspekt vlivu Twitteru. Ačkoli je Twitter využíván celkově méně lidmi, s porovnáním s Facebookem nebo Instagramem, jeho uživatelé jsou více sladěni se zpravodajským cyklem a nejnovějšími událostmi, což v důsledku způsobuje, že diskuse rozvíjející se na Twitteru mají tendenci se rozšířit na další platformy a do dalších aplikací.

Jinými slovy, vliv Twitteru je mnohem větší, než se na první pohled zdá, protože lidé, které svými tweety oslovíte, ať už jde o reportéry, komentátory, influencery nebo uživatele, kteří si chtějí udržovat přehled o světe, tyto diskuse distribuují přes další sítě, které využívají. Třebaže dosah na Twitteru může být nižší, uživatelé, které oslovíte, mohou být klíčem k maximalizaci vašich zpráv, což je velice důležité vzít v potaz s ohledem na marketing, zejména ve vztahu ke zpravodajským trendům.

Jak již bylo uvedeno, stále probíhají debaty ohledně vlivu sociálních sítí na zpravodajský cyklus. Diskutuje se také o tom, jak lidé přijímají a přeposílají aktuální novinky. Důležité je ale v tomto ohledu porozumět používání sociálních sítí a získat vlastní pohled na to, které platformy se více spoléhají informace a na to, co souvisí s těmito trendy.

Zpráva od společnosti Pew napomáhá k vytvoření vlastního názoru na to, co se v tomto kontextu děje, což může být klíčové jak pro expanzi průzkumu ohledně zpravodajského dopadu, tak pro značky, které mohou tyto poznatky uplatnit v marketingové strategii.

Článek pro vás připravila společnost Toxin, která se zabývá monitoringem médií a analýzou mediálních výstupů.